  86-15152726626
  Avenida Industrial, Town Xiaji, Yangzhou, Jiangsu, China